Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Om tijdig problemen te constateren en adequaat te kunnen behandelen adviseren wij een controletermijn van 6 maanden. Indien in de loop der jaren is gebleken dat uw gebitssituatie stabiel en uw mondhygiëne optimaal is, kan in overleg met de tandarts besloten worden een controletermijn te hanteren van 12 maanden. Patiënten met een volledige gebitsprothese adviseren wij een controletermijn van 2 jaar.

Wij adviseren u om uw kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen naar de tandarts, zo kan uw kind vast aan de omgeving wennen. Vanaf 2 jaar wordt er bij kinderen spelenderwijs de controle gedaan. Ook kan de tandarts u adviezen geven over voeding en poetsen.

De blootstelling aan rontgenstraling is bij digitale röntgenopnames zeer gering. Om (voornamelijk) emotionele redenen worden er tijdens de zwangerschap bij voorkeur geen rontgenfoto’s gemaakt. Rontgenfoto’s zijn onmisbaar voor een goede diagnosestelling en het vroegtijdig opsporen van problemen (preventie).

Helaas is de praktijk op dit moment gesloten voor nieuwe patiënten. 

Via onze website houden we u op de hoogte wanneer we weer open gaan voor nieuwe patiënten. 

De preventie assistente is een tandarts assistente met een aanvullende opleiding. Ze richt zich op het voorkomen van tandheelkundige problemen als gingivitis en parodontitis.
Ze controleert de staat waarin het tandvlees verkeert en corrigeert daar waar nodig het poetsgedrag. Ze geeft patiënten instructie, voorlichting en voert gebitsreinigingen uit.
Bij kinderen sealt zij kiezen, deze worden dan preventief voorzien van een beschermende laklaag.

Zie ook:
http://allesoverhetgebit.nl/tandartspraktijk/de-preventieassistent

De mondhygiënist houdt zich bezig met het voorkomen van tandvleesaandoeningen en gaatjes in de tanden en kiezen.
Hiervoor wordt de mondsituatie in kaart gebracht door middel van screening op tandheelkundige afwijkingen. Dan wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Mogelijk worden hiervoor rontgenfoto’s gemaakt en kan soms een bacterieel onderzoek wenselijk zijn.
Daarnaast wordt uitleg gegeven over de situatie in de mond en het ontstaan van diverse aandoeningen. Tevens zal er instructie worden gegeven over hoe de mond gereinigd zou moeten worden en het voorkomen van deze aandoeningen (de juiste manier van persoonlijke gebitsverzorging met bijvoorbeeld het gebruik van tandenstokers, ragers of dergelijke).
De werkzaamheden van de mondhygienist bestaan uit het verwijderen van de tandplaque, tandsteen, gladmaken van de gebitselementen en het polijsten, zo nodig met behulp van een locale verdoving. Tegenwoordig zijn er ook mondhygienisten die kleine gaatjes mogen vullen.

Zie ook:
http://allesoverhetgebit.nl/tandartspraktijk/de-mondhygi%C3%ABnist

De klinisch prothese technicus heeft na de opleiding voor tandtechnicus zich gespecialiseerd in de gebitsprothese. De klinisch prothese technicus heeft zich hierdoor gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.

De tandarts kijkt of u ziekten of afwijkingen heeft aan uw tanden, kiezen, tandvlees of slijmvliezen in de mondholte. Vervolgens kan de klinisch prothese technicus ingeschakeld worden voor het maken van Uw (partiële) protheses, frame protheses en overkappingprotheses op wortels of implantaten.

Zie ook:
http://allesoverhetgebit.nl/tandartspraktijk/de-tandprotheticus