Behandelingen

Behandelingen

Wij besteden veel aandacht aan preventieve tandheelkunde zodat de conditie van het gebit in een uitstekende staat wordt gehouden. Uiteindelijk wil iedereen een gezonde en mooi gebit houden.

De basis van alle behandelingen is gezond tandvlees. Dit fundament van het gebit bepaalt het langdurig succes van alle behandelingen. Daarom wordt er in onze praktijk veel nadruk gelegd op preventieve behandelingen en een goede mondhygiëne. Dit voorkomt het proces van afbraak van het tandvleesfundament. Indien er toch sprake is van ernstige tandvleesontsteking (vaak zonder klachten), wordt u dan ook doorgestuurd naar onze mondhygiëniste.

Ontstoken tandvlees (gingivitis) ontstaat als tandplak niet goed verwijderd wordt. De bacteriën in de tandplak zijn hiervoor verantwoordelijk. In het begin geeft ontstoken tandvlees vaak weinig klachten, wel kan het tandvlees tijdens het poetsen gaan bloeden. Wordt dit echter niet tijdig behandeld, dan zal ook het kaakbot erbij betrokken raken en parodontitis ontstaan. Dat wil zeggen dat de aanhechting van het tandvlees slechter wordt en er kaakbot verloren raakt. Dit kan tot gevolg hebben dat er zich tandsteen onder het tandvlees aan de wortels hecht en dat tanden en kiezen los gaan staan en verloren gaan. Om dit te voorkomen zal de tandarts u verwijzen naar een preventieassistente of een mondhygiëniste, al naar gelang de conditie van uw mondgezondheid. Een goede basis is noodzakelijk voor overige tandheelkundige behandelingen en uiteraard van belang voor een gezonde mond.

Het voorkomen van gebitsproblemen is erg belangrijk. Naast een regelmatige controle van uw gebit door de tandarts, is een goede dagelijkse reiniging van uw gebit en een juiste voedingsgewoonte van invloed om uw gebit gezond te houden. Wij adviseren u 2 maal daags 3 minuten met fluoridehoudende tandpasta te poetsen (bij voorkeur met een elektrische borstel) en 1 maal daags uw tanden interdentaal te reinigen met behulp van flossdraad, tandenstokers of ragertjes.

Door verkeerde voedingsgewoontes kan cariës en erosie ontstaan. Het is dus erg belangrijk om verantwoord met suikers en zuren om te gaan. Suikers veroorzaken gaatjes, zuren veroorzaken erosie; het oplossen van het glazuur van uw gebit, met slijtage en pijn als gevolg. Wij adviseren maximaal 7 ‘zoetmomenten’ per dag. Bij de controle zal hier door de tandarts en preventieassistente hier dan ook uitgebreid aandacht aan worden besteed. Ook worden regelmatig bitewings (tandfoto’s) gemaakt om gaatjes en andere problemen vroeg te kunnen opsporen.

Roken is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar ook voor uw gebit. Roken kan leiden tot verkleuringen van de tanden en kiezen, een verminderde smaak, een slechte adem en gingivitis en parodontitis (ontstoken tandvlees en kaakbot). Ook hebben rokers een grotere kans op het ontstaan van mondkanker en hart- en vaatziekten.

Door slechte mondhygiëne en/of overmatige consumptie van suikers kunnen gaatjes (caviteiten) ontstaan. Om pijn te voorkomen zal een aangetaste tand of kies gevuld moeten worden. Het maken van een vulling kan indien gewenst met verdoving. Vrijwel alle vullingen in onze praktijk worden gemaakt met composiet, de zogenaamde witte vulling. Composietvullingen zijn vrijwel onzichtbaar. Composiet wordt met een plaktechniek aan het eigen tandweefsel vastgehecht, daardoor is het ‘weefselbesparend’; er hoeft minder gezond tandweefsel te worden verwijderd voor een goede hechting.

Door o.a. tandbederf (cariës), een lekkende vulling of een ongeval kan de zenuw in een tand of kies gaan ontsteken en afsterven, waarna de bacteriën een wortelpuntontsteking veroorzaken. Dit is niet altijd pijnlijk. Een wortelkanaalbehandeling is dan noodzakelijk om de tand of kies te behouden. De ontstoken of afgestorven zenuw wordt uit de tand of kies verwijderd en het wortelkanaal wordt grondig gereinigd, gedesinfecteerd en hermetisch afgesloten. Deze behandeling wordt meestal in 2 zittingen gedaan.
Vaak is er nog enkele dagen kans op enige napijn. Een pijnstiller biedt dan vaak voldoende verlichting. Na een wortelkanaalbehandeling is een tand of kies vaak erg verzwakt, een kroon kan noodzakelijk zijn.

Iedereen wil graag een stralend, gezond gebit met bijbehorende mooie (glim)lach. Eén van de belangrijkste kenmerken hiervan is harmonie. Harmonie, zowel van lippen, tanden (denk aan kleur, stand, vorm) en tandvlees.
Orthodontie is een belangrijke oplossing in geval van standveranderingen, waar tegenwoordig ook steeds meer volwassenen voor kiezen. Bij een mooie lach is er ook een goede verhouding tussen de tanden en (zichtbaar) tandvlees. D.m.v. cosmetische tandvleeschirurgie kan een onjuiste verhouding meestal gecorrigeerd worden. Uiteraard behoren ook facings tot de behandelopties, dit zijn dunne porseleinen of composiet schildjes die op uw tanden geplaatst worden. Hiermee kunnen kleur, vorm en (kleine) tandafwijkingen gecorrigeerd worden om een stralende, natuurlijke lach te creëren.
Een andere mogelijke behandeling is b.v. het bleken van de tanden om verkleuringen te corrigeren. Er zijn 2 mogelijkheden om te bleken:

Intern bleken:

  • deze methode wordt toegepast indien de verkleuring wordt veroorzaakt door een afgestorven zenuw of oude zenuwbehandeling. De tand of kies kan van dan binnenuit worden gebleekt. Het resultaat is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de aard van de verkleuring.


Extern bleken:

  •  door middel van op maat gemaakte malletjes kunt u zelf thuis bleken, gedurende 1 tot 2 weken. De resultaten zijn meestal goed. De malletjes kunt u bewaren en na enige tijd opnieuw gebruiken.

Ons team kan u informeren welke bleekmethode voor u het meest geschikt is.

Indien er tanden of kiezen ontbreken, kan men door middel van implantaten een vastzittende oplossing creëren. Een implantaat is een titanium-‘schroefje’ of kunstwortel die in het kaakbot geplaatst wordt. Titanium is een zeer bio-compatibel materiaal, dat wil zeggen dat het lichaam dit zeer goed verdraagt en niet af zal stoten.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit zeker geen nieuwe of experimentele oplossing. Implantaten worden al ruim 40 jaar gebruikt en sinds begin jaren ’80 ook in Nederland. Door de grote verbeteringen in de materialen en technieken kan het momenteel een van de meest zekere oplossingen in de mond bieden. Tegenwoordig ligt het succespercentage boven de 95% (met een iets lager percentage bij b.v. rokers, diabetici en bothersteloperaties). Een implantaat is in doorsnede 3 tot 5 mm breed en 6 tot 16 mm lang. De grootte wordt bepaald aan de hand van de plaats in de mond en de beschikbare ruimte. Er zijn diverse oplossingen mogelijk; het vervangen van 1 enkele tand tot een brug/kronen op meerdere implantaten. In de tandeloze kaak kan gekozen worden voor een zogenaamd klikgebit of zelfs voor vaste oplossingen op meerdere implantaten.

Alle bovenstaande behandelingen kunnen binnen onze praktijk gerealiseerd worden. U hoeft dus niet verwezen te worden naar een andere tandarts. Vraag ons team naar de mogelijkheden.

Waarom een beugel?
Door middel van een beugel kunnen tanden en kiezen netjes op een rij gezet worden en goed op elkaar passen. Dit zorgt niet alleen voor een mooie glimlach, maar ook voor een goede functie en het gebit is daardoor beter te reinigen. Ook kan bij kinderen door beïnvloeding van de kaakgroei een harmonieus gelaat bereikt worden. Orthodontie is niet alleen meer weggelegd voor kinderen, steeds meer volwassenen kiezen voor een beugel. Voorwaarde is wel dat het gebit in goede conditie verkeert en goed onderhouden is. Bij de gebitscontrole bekijkt de tandarts de stand van tanden en kiezen, ook wordt de wisseling van het melkgebit naar het blijvende gebit goed gevolgd. De tandarts zal tijdig aangeven of en wanneer een beugel noodzakelijk is. U wordt hier voor dan vervolgens verwezen naar een orthodontist.

Wat is een orthodontische afwijking?
Er zijn veel verschillende orthodontische afwijkingen. Soms zit de afwijking alleen in de stand van de tanden en kiezen, bijvoorbeeld te weinig ruimte (crowding) of te veel ruimte (spacing) tussen tanden en kiezen. Er kunnen een of meerdere tanden en kiezen niet aangelegd zijn (agenesie). Ook kan er sprake zijn van een verkeerde kaakstand, bijvoorbeeld een bovenkaak die te ver naar voren is gegroeid of een onderkaak die te veel of te weinig groeit. In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van afwijkingen, zowel in stand van de tanden en kiezen als in de stand van de kaken.

Een orthodontische afwijking kan aangeboren zijn, zoals bijvoorbeeld bij een vooruitstekende onderkaak, maar kan ook verworven zijn door invloeden van buitenaf. Een voorbeeld is het naar voren staan van de tanden en kaken als gevolg van duimen, of het opschuiven van tanden en kiezen bij het voortijdige verlies van een melkkies.

Indien er 1 of meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan, kan een partiële prothese of frameprothese noodzakelijk zijn om het kauwvermogen en de esthetiek te herstellen.

Na het verlies van alle tanden en kiezen kan een volledige prothese, ‘een kunstgebit’, vervaardigd worden. Tegenwoordig kan vaak door middel van implantaten een betere houvast verkregen worden. We noemen dit dan een klikgebit.
De volledige behandeling, van het plaasten van de implantaten tot en met het vervaardigen van de prothese, kunnen wij voor U verzorgen. U hoeft hiervoor dus niet verwezen te worden.

Door het slinken van de tandeloze kaak is het noodzakelijk de (partiële) prothese regelmatig te laten controleren en aanpassen (minimaal 1 maal per 2 jaar).

Onze klinisch prothese technicus kan u van dienst zijn bij de vervaardiging van de protheses.

Uw levensstijl en eetgewoonten kunnen er toe leiden dat uw tanden verkleuren. In dat geval kan het wenselijk zijn om uw tanden te bleken. In onze praktijk maken we gebruik van de ‘thuisbleek’-methode.

Dit houdt in dat wij een goed passende ‘bleeklepel’ van zachte kunststof voor u op maat maken. Vervolgens kunst u thuis de ‘bleeklepel’ met bleekgel dragen. Al binnen een paar dagen kunt u resultaat zien.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren fors toe. Ook tandartsen zullen deze groep dus steeds vaker in hun stoel zien. Dit vraagt om kennis over de mondzorg aan ouderen en in sommige gevallen om een andere aanpak van de mondzorg. Juist voor mensen die ouder worden is een goede mondgezondheid van groot belang. Hoe ouder de patiënt, hoe meer kans op ziekte en beperkingen en hoe belangrijker de aandacht voor een goede mondgezondheid.

Binnen het Tandheelkundig Centrum Lutterstraat is kennis en kunde aanwezig om deze kwetsbare groep van zorg te voorzien. Naast thuiswonende ouderen bieden wij ook zorg aan de bewoners van de Zorg Groep Sint Maarten. Dit doen wij onder andere door met een tandarts bus op locatie voor te rijden.

In verband met het coronavirus vinden we het belangrijk, voor uw en onze veiligheid, u op de hoogte te stellen van het volgende.

De praktijk is gewoon open, wel hanteren we verschillende preventieve maatregelen:

  • Wij schudden uit voorzorg geen handen.
  • Bij binnenkomst vind u handalcohol om de handen te desinfecteren.
  • U kunt zich aanmelden bij de balie

We verzoeken u bij de volgende problemen uw afspraak af te zeggen:

  • Heeft u Corona of bent u korter dan 2 weken geleden genezen van Corona?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met Corona?
  • Heeft u, uw huisgenoten/gezinsleden één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38℃)?
  • Bent u in thuisisolatie?

Daarnaast is het belangrijk om zelf voorzorgsmaatregelen te nemen. Het virus is van mens op mens overdraagbaar, een goede handhygiëne is de belangrijkste maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen te voorkomen.

Extra aanwijzingen:
Kom zoveel mogelijk alleen en probeer zo kort mogelijk van te voren aanwezig te zijn om drukte te voorkomen.
We hopen u snel in goede gezondheid te mogen ontvangen in de praktijk.