Ouderenzorg

Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren fors toe. Ook tandartsen zullen deze groep dus steeds vaker in hun stoel zien. Dit vraagt om kennis over de mondzorg aan ouderen en in sommige gevallen om een andere aanpak van de mondzorg. Juist voor mensen die ouder worden is een goede mondgezondheid van groot belang. Hoe ouder de patiënt, hoe meer kans op ziekte en beperkingen en hoe belangrijker de aandacht voor een goede mondgezondheid.

Binnen het Tandheelkundig Centrum Lutterstraat is kennis en kunde aanwezig om deze kwetsbare groep van zorg te voorzien. Naast thuiswonende ouderen bieden wij ook zorg aan de bewoners van de Zorggroep Sint Maarten. Dit doen wij onder andere door met een tandarts bus op locatie voor te rijden.