Implantologie

Implantologie

Indien er tanden of kiezen ontbreken, kan men door middel van implantaten een vastzittende oplossing creëren. Een implantaat is een titanium-‘schroefje’ of kunstwortel die in het kaakbot geplaatst wordt. Titanium is een zeer bio-compatibel materiaal, dat wil zeggen dat het lichaam dit zeer goed verdraagt en niet af zal stoten.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit zeker geen nieuwe of experimentele oplossing. Implantaten worden al ruim 40 jaar gebruikt en sinds begin jaren ’80 ook in Nederland. Door de grote verbeteringen in de materialen en technieken kan het momenteel een van de meest zekere oplossingen in de mond bieden. Tegenwoordig ligt het succespercentage boven de 95% (met een iets lager percentage bij b.v. rokers, diabetici en bothersteloperaties). Een implantaat is in doorsnede 3 tot 5 mm breed en 6 tot 16 mm lang. De grootte wordt bepaald aan de hand van de plaats in de mond en de beschikbare ruimte. Er zijn diverse oplossingen mogelijk; het vervangen van 1 enkele tand tot een brug/kronen op meerdere implantaten. In de tandeloze kaak kan gekozen worden voor een zogenaamd klikgebit of zelfs voor vaste oplossingen op meerdere implantaten.

Alle bovenstaande behandelingen kunnen binnen onze praktijk gerealiseerd worden. U hoeft dus niet verwezen te worden naar een andere tandarts. Vraag ons team naar de mogelijkheden.