Orthodontie

Orthodontie

Waarom een beugel?
Door middel van een beugel kunnen tanden en kiezen netjes op een rij gezet worden en goed op elkaar passen. Dit zorgt niet alleen voor een mooie glimlach, maar ook voor een goede functie en het gebit is daardoor beter te reinigen. Ook kan bij kinderen door beïnvloeding van de kaakgroei een harmonieus gelaat bereikt worden. Orthodontie is niet alleen meer weggelegd voor kinderen, steeds meer volwassenen kiezen voor een beugel. Voorwaarde is wel dat het gebit in goede conditie verkeert en goed onderhouden is. Bij de gebitscontrole bekijkt de tandarts de stand van tanden en kiezen, ook wordt de wisseling van het melkgebit naar het blijvende gebit goed gevolgd. De tandarts zal tijdig aangeven of en wanneer een beugel noodzakelijk is. U wordt hier voor dan vervolgens verwezen naar een orthodontist.

Wat is een orthodontische afwijking?
Er zijn veel verschillende orthodontische afwijkingen. Soms zit de afwijking alleen in de stand van de tanden en kiezen, bijvoorbeeld te weinig ruimte (crowding) of te veel ruimte (spacing) tussen tanden en kiezen. Er kunnen een of meerdere tanden en kiezen niet aangelegd zijn (agenesie). Ook kan er sprake zijn van een verkeerde kaakstand, bijvoorbeeld een bovenkaak die te ver naar voren is gegroeid of een onderkaak die te veel of te weinig groeit. In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van afwijkingen, zowel in stand van de tanden en kiezen als in de stand van de kaken.

Een orthodontische afwijking kan aangeboren zijn, zoals bijvoorbeeld bij een vooruitstekende onderkaak, maar kan ook verworven zijn door invloeden van buitenaf. Een voorbeeld is het naar voren staan van de tanden en kaken als gevolg van duimen, of het opschuiven van tanden en kiezen bij het voortijdige verlies van een melkkies.