ALGEMEEN

Hoe vaak moet ik per jaar op controle komen?

Om tijdig problemen te constateren en adequaat te kunnen behandelen adviseren wij een controletermijn van 6 maanden. Indien in de loop der jaren is gebleken dat uw gebitssituatie stabiel en uw mondhygiëne optimaal is, kan in overleg met de tandarts besloten worden een controletermijn te hanteren van 12 maanden. Patiënten met een volledige gebitsprothese adviseren wij een controletermijn van 2 jaar.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind mee naar de tandarts?

Wij adviseren u om uw kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen naar de tandarts, zo kan uw kind vast aan de omgeving wennen. Vanaf 2 jaar wordt er bij kinderen spelenderwijs de controle gedaan. Ook kan de tandarts u adviezen geven over voeding en poetsen.

Zijn rontgenfoto's schadelijk/noodzakelijk?

De blootstelling aan rontgenstraling is bij digitale röntgenopnames zeer gering. Om (voornamelijk) emotionele redenen worden er tijdens de zwangerschap bij voorkeur geen rontgenfoto’s gemaakt. Rontgenfoto’s zijn onmisbaar voor een goede diagnosestelling en het vroegtijdig opsporen van problemen (preventie).

Is de praktijk open voor nieuwe patiënten?

Helaas is de praktijk op dit moment gesloten voor nieuwe patiënten. 

Via onze website houden we u op de hoogte wanneer we weer open gaan voor nieuwe patiënten.